ENG

李稼鋒教練


資歷

香港花劍代表隊成員


個人成績

2015世界青少年劍擊錦標賽 男子花劍 團體第九

2017香港二十三歲以下劍擊公開賽 男子花劍 個人季軍

2017亞洲二十三歲以下劍擊公開賽 男子花劍 團體冠軍

2017香港公開劍擊錦標賽 男子花劍 團體冠軍

2018泰國劍擊公開賽 男子花劍 團體冠軍