ENG

周靖嵐教練


資歷:

前香港劍擊代表隊成員

個人成績:

2010-2100 全港小學`學界 女子花劍乙組 九龍區個人總冠軍 團體總冠軍

2016 年亞洲青少年劍擊錦標賽 女子花劍(少年組) 團體季軍

2018 年香港二十三歲以下劍擊公開賽 女子重劍 個人季軍

2018 年亞洲二十三歲以下劍擊錦標賽 女子重劍 團體亞軍