ENG

潘啟源教練

資歷


香港劍擊總會第一級重劍教練資格
香港中文大學運動科學及健康教育學士
前香港青年重劍代表隊成員


教授劍種

花劍,重劍

個人成績

2016年 重劍世界杯加拿大分站 - 香港男子重劍代表隊成員(團體和個人項目)
2015年 世界青少年劍擊錦標賽 - 香港男子重劍代表隊成員(團體項目)
2015-2016年 香港男子重劍青年組個人排名 - 第四名
2016年 香港劍擊錦標賽男子重劍 - 團體季軍
2016年 東南亞劍擊錦標賽男子重劍 - 團體亞軍
2015年 香港青少年劍擊錦標賽 - 個人季軍
2015年 二十歲以下劍擊錦標賽 - 個人季軍
2014年 二十歲以下劍擊錦標賽 - 個人季軍
2017年 香港大專劍擊賽 - 團體亞軍