ENG

許世賢教練教授劍種

佩劍,重劍(主要負責幼兒及佩劍初班)


個人成績


香港劍擊隊全職運動員
2018年香港劍擊學界(新界區)男子甲組佩劍個人第三名
2018年香港劍擊學界(新界區)男子甲組團體冠軍
2017年香港劍擊學界(新界區)男子甲組佩劍個人第三名
2018年香港劍擊學界(新界區)男子甲組團體冠軍
2016年香港劍擊學界(新界區)男子甲組佩劍團體第三名