ENG

葉旻熙教練


教授劍種:

佩劍

個人成績

2016年全國擊劍俱樂部聯賽佩劍團體亞軍
2016香港學界劍擊比賽(新界區)男子佩劍C組季軍
2017南粵聯盟擊劍俱樂部聯賽(佛山站)U14+男子佩劍團體季軍
2017南粵聯盟擊劍俱樂部聯賽總決賽(中山站)U14+ 男子佩劍團體冠軍
2018 粵聯盟擊劍俱樂部聯賽總決賽(江門站)U14+ 男子佩劍個人亞軍
2018 粵聯盟擊劍俱樂部聯賽總決賽(江門站)U14+ 男子佩劍團體季軍
2018香港學界劍擊比賽(新界區)男子佩劍B組季軍