ENG我們的總教練重劍總教練
陳偉勁


前中國國家代表隊重劍主力隊
2002年全運會個人亞軍、團體季軍


前香港女子青少年重劍主教練


前香港傷殘輪椅劍擊女子重劍主教練


花劍總教練

泰順


前中國國家代表隊劍擊隊

2000 世界盃男子花劍團體季軍


前香港劍擊隊花劍教練佩劍總教練

葉思藝


前香港代表隊佩劍隊成員


前廣東體育技術學院佩劍隊成員