ENG


重劍總教練
陳偉勁


前中國國家代表隊重劍主力隊
2002年全運會個人亞軍、團體季軍 


前香港女子青少年重劍主教練


前香港傷殘輪椅劍擊女子重劍主教練